Toimintasuunnitelma

+

Toimintasuunnitelma  vuodelle 2022

KUVATAITEEN EDISTÄMISTOIMINTAA LEMPÄÄLÄSSÄ

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä taiteilijoiden ja taiteen harrastajien välillä, järjestää näyttelyitä ja näyttelyihin tutustumista, taideiltoja ja maalaustapahtumia. Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muiden taidejärjestöjen ja Lempäälän kunnan kanssa.

NÄYTTELYT:  Yhdistys järjestää vuosinäyttelyn syys-lokakuussa uudessa Lempäälä-talon kirjastossa, näyttelyn teemana Kohtaamisia.

Jäseniä kannustetaan pitämään yksityisnäyttelyitä.

TAIDERETKET: Retkiä suunnitellaan tehtäväksi eri kohteisiin vuoden aikana. Retket on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja lempääläisille, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta. Tätä toimintaa rajoittaa voimassaolevat korona-rajoitukset.

MAALAUSTAPAHTUMAT: Järjestetään kesän aikana säiden salliessa Myllyrannassa jäsentapaaminen taiteen merkeissä.

Toteutetaan yhdessä Kanavan yläkoulun kanssa Halkolannotkon alikulkutunnelin betoseinien maalaus.

KOKOUKSET: Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, neljä (enintään kahdeksan) jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin.

TALOUS: Kunnalta haetaan toiminta-avustusta taideretkiin, näyttelyjärjestelyihin, taidetapahtumiin ja muuhun toimintaan sekä tiedottamiseen. Muu rahoitus muodostuu jäsenmaksuista.

TIEDOTUS: hoidetaan edelleen yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilla, jäsenkirjeillä, kokouksissa, tapahtumissa ja lehti-ilmoituksilla.

 

Lempäälän Taideyhdistys ry:n hallitus