Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma  vuodelle 2024

KUVATAITEEN EDISTÄMISTOIMINTAA LEMPÄÄLÄSSÄ

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä taiteilijoiden ja taiteen harrastajien välillä, järjestää näyttelyitä ja näyttelyihin tutustumista, taideiltoja ja maalaustapahtumia. Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muiden taidejärjestöjen ja Lempäälän kunnan kanssa.

NÄYTTELYT:  Yhdistys järjestää vuosinäyttelyn  syksyllä Lempäälä-talon kirjastossa 09.09-05.10.24. Näyttelyn nimi Lempäälän Taideyhdistyksen vuosinäyttely 2024.

Jäseniä kannustetaan pitämään yksityisnäyttelyitä.

TAIDERETKET: Retkiä suunnitellaan tehtäväksi eri kohteisiin vuoden aikana. Retket on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja lempääläisille, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta.

MAALAUSTAPAHTUMAT: Järjestetään kesän aikana säiden salliessa Myllyrannassa jäsentapaaminen taiteen merkeissä. Osallistutaan myös Lasten Päivä tapahtumaan Museoraitilla.

Kartoitetaan myös mahdollisuuksia järjestää koulutustapahtumia.

KOKOUKSET: Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, neljä (enintään kahdeksan) jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin.

TALOUS: Kunnalta haetaan toiminta-avustusta taideretkiin, näyttelyjärjestelyihin, taidetapahtumiin ja muuhun toimintaan sekä tiedottamiseen. Muu rahoitus muodostuu jäsenmaksuista.

TIEDOTUS: hoidetaan edelleen yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilla, jäsenkirjeillä, kokouksissa, tapahtumissa ja lehti-ilmoituksilla.

 

Lempäälän Taideyhdistys ry:n hallitus