Toimintasuunnitelma

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 

KUVATAITEEN EDISTÄMISTOIMINTAA LEMPÄÄLÄSSÄ
Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä taiteilijoiden ja taiteen harrastajien välillä, järjestää näyttelyitä ja näyttelyihin tutustumista, taideiltoja ja maalaustapahtumia. Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muiden taidejärjestöjen ja Lempäälän kunnan kanssa.

NÄYTTELYT:  Yhdistys järjestää vuosinäyttelyn keväällä 10.4-6.5.2023 uudessa Lempäälä-talon kirjastossa. Näyttelyn nimi Lempäälän Taideyhdistyksen vuosinäyttely 2023. Jäseniä kannustetaan pitämään yksityisnäyttelyitä.
TAIDERETKET: Retkiä suunnitellaan tehtäväksi eri kohteisiin vuoden aikana. Retket on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja lempääläisille, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta.
Taideretki Lahteen 18.3.2023.Lahden Visuaalisten Taiteiden museo Malva, Marjatta Tapiola ”Toisin sanoen” ja Nanna Susi ”Taiteilijatar ja raivoisa rakkaus”.
MAALAUSTAPAHTUMAT: Järjestetään kesän aikana säiden salliessa Myllyrannassa
jäsentapaaminen taiteen merkeissä.
KOKOUKSET: Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, neljä (enintään kahdeksan) jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin.
TALOUS: Kunnalta haetaan toiminta-avustusta taideretkiin, näyttelyjärjestelyihin, taidetapahtumiin ja muuhun toimintaan sekä tiedottamiseen. Muu rahoitus muodostuu jäsenmaksuista.
TIEDOTUS: hoidetaan edelleen yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilla, jäsenkirjeillä, kokouksissa, tapahtumissa ja lehti-ilmoituksilla.
 
Lempäälän Taideyhdistys ry:n hallitus