Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

KUVATAITEEN EDISTÄMISTOIMINTAA LEMPÄÄLÄSSÄ

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä taiteilijoiden ja taiteen harrastajien välillä, järjestää näyttelyitä ja näyttelyihin tutustumista, taideiltoja ja maalaustapahtumia. Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muiden taidejärjestöjen ja Lempäälän kunnan kanssa.

NÄYTTELYT:  Yhdistys järjestää vuosinäyttelyn syys-lokakuussa, teema ja paikka avoin. Jäseniä kannustetaan pitämään yksityisnäyttelyitä  mm. pääkirjastossa ja Leipomo-kahvila Ståhlbergilla.

TAIDERETKET: Retkiä suunnitellaan tehtäväksi 2-3 eri kohteisiin vuoden aikana. Retket on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja lempääläisille, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta.

MAALAUSTAPAHTUMAT: Järjestetään kesän aikana säiden salliessa Myllyrannassa jäsentapaaminen taiteen merkeissä.

Museoraitilla lasten tapahtumassa piirrätetään lapsia.

KOKOUKSET: Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, neljä (enintään kahdeksan) jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin.

TALOUS: Kunnalta haetaan toiminta-avustusta taideretkiin, näyttelyjärjestelyihin, taidetapahtumiin ja muuhun toimintaan sekä tiedottamiseen. Muu rahoitus muodostuu jäsenmaksuista.

TIEDOTUS: hoidetaan edelleen yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilla, jäsenkirjeillä, kokouksissa, tapahtumissa ja lehti-ilmoituksilla.

 

Lempäälän Taideyhdistys ry:n hallitus