Kuvataidetta Lempäälässä - Iloa yhdessä toimimisesta!

Valokuva: Pirjo Koo

Lempäälän Taideyhdistys ry.

 

on toiminut vuodesta 1979. Yhdistyksessä on jäseninä taiteilijoita aloittelevista harrastajista ammattilaisiin, niin Lempäälästä kuin ympäristökunnistakin.

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä eri taiteilijoiden ja taidetta harrastavan yleisön välillä sekä järjestää näyttelyitä, taideiltoja ja koulutustoimintaa. Toiminnasta on valokuvia ja muita tietoja kohdassa Tapahtumat

 

 

Kuvataidetta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin (katso yhteystiedot). Tule jäseneksi osallistumaan ja vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin.

 

 

 

Kuva: Julkista kuvataidetta Lempäälässä: Ilmarinen, Henrik Saxén 1985