Kuvataidetta Lempäälässä - Iloa yhdessä toimimisesta!

Lempäälän Taideyhdistyksen uusi logo! 2019

 

 

Lempäälän Taideyhdistys ry on toiminut vuodesta 1979. Yhdistyksessä on jäseninä taiteilijoita aloittelevista harrastajista ammattilaisiin, niin Lempäälästä kuin ympäristökunnistakin.

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä eri taiteilijoiden ja taidetta harrastavan yleisön välillä sekä järjestää näyttelyitä, taideiltoja ja koulutustoimintaa.

Kuvataidetta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin (katso yhteystiedot).

Tule jäseneksi osallistumaan ja vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin!

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020

Lempäälän Taideyhdistys kuten muutkin yhdistykset joutui sopeuttamaan toimintaansa vallitsemien korona-rajoitusten takia.

Vuosikokouksessa 16.2.2020  hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Tolonen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mirja Herckman, Katri Kivelä, Marja Kaskela-Nuotio ja Heli Heikkinen. Varajäseniksi valittiin  Kristina Latokangas, Sinikka Korpela , Irma Nieminen ja Osmo Kokkonen.  Toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Nuotio ja Pirjo Kuisma-Casada.

Taideretket

Jäsenten toivomuksesta teimme taidematkan Helsinkiin 9.1.20. Matkalle osallistui 20 henkilöä.

Tennispalatsi HAM Ellen Thesleff- Minä maalaan kuin jumala ja  ATENEUM Helene Schjerfbeck- Maailmalta löysin itseni.

Tapahtumia

10.7.2020  Pop Up avoimessa maalaustapahtumassa Myllyrannassa olimme piirrättämässä ja maalauttamassa lapsia ja aikuisia alan harrastajia. Suosio oli taattu.

Näyttelyt

Lempäälän Taitokeskuksella  pidettiin Vuosinäyttely ”Ihmiskuvia” 28.9.-23.10.2020.Näyttely oli onnistunut ja sai hyvän vastaanoton.  24 näytteilleasettajalta näyttelyssä oli esillä 45 teosta.

Heinäkuussa Raimo Flink, keksijä dipl.insinööri kutsui hallituksen tutustumaan niksibetoniin ja vierailemaan hänen 80-vuotispäivillään.

Yhdistyksen hallinto ja talous:

Hallitus kokoontui 2 kertaa, kokouspaikkana Piippkeskus . Yhdistyksessä oli vuoden lopulla 54 jäsentä.

 Lempäälän kunnalta saimme toiminta-avustusta1000,00 euroa. Tilikauden toiminnan tulos oli -  367,77          €.Taseen loppusumma oli 31.12.2020.  3464,45       euroa.

 

Yhdistyksen asioista tiedotettiin vuosikokouksessa, jäsenkirjeillä, sähköposteilla, kotisivuilla ja henkilökohtaisilla puheluilla. Aamulehdessä menot palstalla ja L-VS sanomissa.

 

Lempäälän Taideyhdistys ry. hallitus

 

Toimintasuunnitelma  vuodelle 2021

KUVATAITEEN EDISTÄMISTOIMINTAA LEMPÄÄLÄSSÄ

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä taiteilijoiden ja taiteen harrastajien välillä, järjestää näyttelyitä ja näyttelyihin tutustumista, taideiltoja ja maalaustapahtumia. Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muiden taidejärjestöjen ja Lempäälän kunnan kanssa.

NÄYTTELYT:  Yhdistys järjestää vuosinäyttelyn syys-lokakuussa uudessa Lempäälä-talon kirjastossa.

Järjestetään mahdollinen yhdistyksen 40 v juhla samassa yhteydessä.

Jäseniä kannustetaan pitämään yksityisnäyttelyitä.

TAIDERETKET: Retkiä suunnitellaan tehtäväksi 2-3 eri kohteisiin vuoden aikana. Retket on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja lempääläisille, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta. Tätä toimintaa rajoittaa voimassaolevat korona-rajoitukset.

MAALAUSTAPAHTUMAT: Järjestetään kesän aikana säiden salliessa Myllyrannassa jäsentapaaminen taiteen merkeissä.

Museoraitilla lasten tapahtumassa piirrätetään lapsia.

KOKOUKSET: Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, neljä (enintään kahdeksan) jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin.

TALOUS: Kunnalta haetaan toiminta-avustusta taideretkiin, näyttelyjärjestelyihin, taidetapahtumiin ja muuhun toimintaan sekä tiedottamiseen. Muu rahoitus muodostuu jäsenmaksuista.

TIEDOTUS: hoidetaan edelleen yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilla, jäsenkirjeillä, kokouksissa, tapahtumissa ja lehti-ilmoituksilla.

 

Lempäälän Taideyhdistys ry:n hallitus

 

Ajankohtaista

Vuosinäyttely "Ihmiskuvia" pidettiin Lempoisten vanhalla asemalla 28.9. - 23.10.2020. Yllä avajaisten tunnelmia.