Kuvataidetta Lempäälässä - Iloa yhdessä toimimisesta!

Lempäälän Taideyhdistyksen uusi logo! 2019
Vietimme 40 v juhlaa 17.12.2021 Kotokampuksella. Karoliina Lehtisen taulut juhlistivat tilaa.
Pajatso-yhtye viihdytti 40 v juhlaamme letkeällä musisoinnilla.

Yhdistyksen 40 v juhla Kotokampukselle pe 17.12.2021

 

Lempäälän Taideyhdistys ry on toiminut vuodesta 1979. Yhdistyksessä on jäseninä taiteilijoita aloittelevista harrastajista ammattilaisiin, niin Lempäälästä kuin ympäristökunnistakin.

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä eri taiteilijoiden ja taidetta harrastavan yleisön välillä sekä järjestää näyttelyitä, taideiltoja ja koulutustoimintaa.

Kuvataidetta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin (katso yhteystiedot).

Tule jäseneksi osallistumaan ja vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin!

 

Hallituksen kokouksen 15.4.2021 päätöksiä

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Katri Kivelä ja rahastonhoitajaksi Anne Kuronen /Kanavan Tilipalvelu. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran toukokuun lopulla, jolloin tarkistellaan kesäkauden toimintamahdollisuudet tässä korona-ajassa.

Vuosikokouksen päätöksiä 31.3.2021 

Yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilit.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa järjestöneuvos Kari Tolonen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anne Luoko, Karoliina Lehtinen, Marja Kaskela-Nuotio ja Katri Kivelä. Varajäseniksi valittiin Irma Nieminen, Osmo Kokkonen, Sinikka Korpela ja Johanna Karelahti.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Rauno Toikka ja Taisto Niukkanen ja varalle Pirjo Kaskela-Casada ja Mirja Herckman.

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020

Lempäälän Taideyhdistys kuten muutkin yhdistykset joutui sopeuttamaan toimintaansa vallitsemien korona-rajoitusten takia.

Vuosikokouksessa 16.2.2020  hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Tolonen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mirja Herckman, Katri Kivelä, Marja Kaskela-Nuotio ja Heli Heikkinen. Varajäseniksi valittiin  Kristina Latokangas, Sinikka Korpela , Irma Nieminen ja Osmo Kokkonen.  Toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Nuotio ja Pirjo Kuisma-Casada.

Taideretket

Jäsenten toivomuksesta teimme taidematkan Helsinkiin 9.1.20. Matkalle osallistui 20 henkilöä.

Tennispalatsi HAM Ellen Thesleff- Minä maalaan kuin jumala ja  ATENEUM Helene Schjerfbeck- Maailmalta löysin itseni.

Tapahtumia

10.7.2020  Pop Up avoimessa maalaustapahtumassa Myllyrannassa olimme piirrättämässä ja maalauttamassa lapsia ja aikuisia alan harrastajia. Suosio oli taattu.

Näyttelyt

Lempäälän Taitokeskuksella  pidettiin Vuosinäyttely ”Ihmiskuvia” 28.9.-23.10.2020.Näyttely oli onnistunut ja sai hyvän vastaanoton.  24 näytteilleasettajalta näyttelyssä oli esillä 45 teosta.

Heinäkuussa Raimo Flink, keksijä dipl.insinööri kutsui hallituksen tutustumaan niksibetoniin ja vierailemaan hänen 80-vuotispäivillään.

Yhdistyksen hallinto ja talous:

Hallitus kokoontui 2 kertaa, kokouspaikkana Piippkeskus . Yhdistyksessä oli vuoden lopulla 54 jäsentä.

 Lempäälän kunnalta saimme toiminta-avustusta1000,00 euroa. Tilikauden toiminnan tulos oli -  367,77          €.Taseen loppusumma oli 31.12.2020.  3464,45       euroa.

 

Yhdistyksen asioista tiedotettiin vuosikokouksessa, jäsenkirjeillä, sähköposteilla, kotisivuilla ja henkilökohtaisilla puheluilla. Aamulehdessä menot palstalla ja L-VS sanomissa.

 

Lempäälän Taideyhdistys ry. hallitus

 

Toimintasuunnitelma  vuodelle 2021

KUVATAITEEN EDISTÄMISTOIMINTAA LEMPÄÄLÄSSÄ

Lempäälän Taideyhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta eri tavoin. Yhdistys aktivoi taiteen harrastajia, toimii yhdyssiteenä taiteilijoiden ja taiteen harrastajien välillä, järjestää näyttelyitä ja näyttelyihin tutustumista, taideiltoja ja maalaustapahtumia. Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muiden taidejärjestöjen ja Lempäälän kunnan kanssa.

NÄYTTELYT:  Yhdistys järjestää vuosinäyttelyn syys-lokakuussa uudessa Lempäälä-talon kirjastossa.

Järjestetään mahdollinen yhdistyksen 40 v juhla samassa yhteydessä.

Jäseniä kannustetaan pitämään yksityisnäyttelyitä.

TAIDERETKET: Retkiä suunnitellaan tehtäväksi 2-3 eri kohteisiin vuoden aikana. Retket on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja lempääläisille, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta. Tätä toimintaa rajoittaa voimassaolevat korona-rajoitukset.

MAALAUSTAPAHTUMAT: Järjestetään kesän aikana säiden salliessa Myllyrannassa jäsentapaaminen taiteen merkeissä.

Museoraitilla lasten tapahtumassa piirrätetään lapsia.

KOKOUKSET: Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, neljä (enintään kahdeksan) jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin.

TALOUS: Kunnalta haetaan toiminta-avustusta taideretkiin, näyttelyjärjestelyihin, taidetapahtumiin ja muuhun toimintaan sekä tiedottamiseen. Muu rahoitus muodostuu jäsenmaksuista.

TIEDOTUS: hoidetaan edelleen yhdistyksen nettisivuilla, sähköpostilla, jäsenkirjeillä, kokouksissa, tapahtumissa ja lehti-ilmoituksilla.

 

Yhdistyksen Talousarvio vuodelle 2021

 

Tuotot  

Jäsenmaksut          1200

Retket                     1000

Kunnan avustus      1000       yht  3200

 

Kulut

Retket                   1000

Näyttelymenot       1800

Muut menot           400          yht 3200

 

Vuosikokouskutsu

Aika: Piippokeskus , paikalle max 6 hlöä, mahdollisuus liittyä teams-kokoukseen. Ilmoita 30.3.mennessä osoitteeseen kari@eupr.fi  sähköpostiosoite, mihin haluat teams-kutsun tai

olisitko tulossa livenä paikalle.

Paikka: Keskiviikko 31.3.2021 klo 18:00

 

Käsiteltävät asiat sääntöjen 10 § mukaan

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
 4. Toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen
 5. Tilinpäätöksen 2020 ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille päättäminen
 7. Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen
 • nykyiset: henkilöjäsen 20 €, yhteisöt 30 €
 1. Toimintasuunnitelman 2021 hyväksyminen
 2. Talousarvion 2021 hyväksyminen
 3. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen
 4. Mahdollisten jaostojen valitseminen
 5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 6. Päätetään yhdistyksen ilmoitusvälineistä
 7. Muut hallitukselle esitetyt vuosikokouksen päätöstä vaativat asiat
 8. Kokouksen päättäminen

 

Hallitus

 

Lempäälän Taideyhdistys ry:n hallitus

 

Hyvää joulua 2021

Ajankohtaista

Vuosinäyttely "Ihmiskuvia" pidettiin Lempoisten vanhalla asemalla 28.9. - 23.10.2020. Yllä avajaisten tunnelmia.